Spolehlivá obnova dat: Můžete pružně reagovat na jakoukoliv ztrátu dat nebo přírodní katastrofu a obnovit požadovaná data rychle a účinně, kdykoli to bude potřeba.

Pečlivé sledování inventáře: Seznamte se s tím, kde jsou uloženy všechny vaše zálohovací pásky, a zjednodušte si audit díky rychlému sestavení inventarizačních zpráv.

Větší efektivita pracovníků: Cenné pracovní síly se uvolní a budou se moci věnovat důležitým projektům.

Úspora nákladů: Můžete se spolehnout na bezpečné řešení, díky němuž maximalizujete úložné kapacity a snížíte skladovací náklady.

VÝHODY MAILING.CZ


Stejná kritéria i postupy aplikované na všech vašich pracovištích zajistí větší shodu s legislativou

Díky jasně stanovenému řetězci úschovy a záznamům z kontrol je jednoznačně stanovena odpovědnost

Nepřetržitá pohotovostní služba, díky níž se snižuje doba potřebná pro obnovu dat

Díky jasně stanovenému řetězci úschovy a záznamům z kontrol je jednoznačně stanovena odpovědnost

Kontakt